Celzouttherapie (dr. Schüssler)

Dr. W. Schüssler ( 1821-1898) ontdekte tijdens zijn werk als biochemicus de twaalf celzouten.

Als hij het lichaam van iemand die zojuist was gestorven cremeerde en daarna de as analyseerde, bestond de as uit nog maar twaalf ingrediënten, de 12 celzouten. Wanneer de ziektegeschiedenis van de overledene bekend was, onderzocht hij of dit van invloed was op de samenstelling van de celzouten.

Zo ontdekte Schüssler een verband tussen de klachten waaraan iemand leed en het feit dat een of meerdere celzouten in de as niet of nauwelijks aanwezig waren.

dr. Schüssler - Celzouttherapie

Celzouten hebben als 'gezondheidsproduct'  tot doel: Het in stand houden en/of bevorderen van een goede gezondheid. Onder een goede gezondheid wordt verstaan: Een vitale gezondheid zonder klachten.
Gezondheid valt of staat met een goede celstofwisseling. Een cel moet voedings- en bouw- stoffen uit het bloed op kunnen nemen en verbrandingsstoffen, enz. aan het bloed af kunnen geven. Een verstoring in deze celstofwisseling is de oorzaak van vrijwel elke gezondheidsklacht of ziekte. Deze uitwisseling gebeurt door het celmembraam. Dit celmembraam moet U zich voorstellen als een elektrisch aangedreven draaideur. Zij draait altijd in een rustig tempo. Als door overbelasting, prikkel, stress of andere oorzaak het celmembraam, de draaideur, stil komt te staan, blokkeert de celstofwisseling en kan de cel zijn functie niet meer uitoefenen.

Vormen van overbelasting zijn:

 • Materieel:

  o.a. voeding, virus, bacterie, medicijnen, enz.
 • Energetisch:

  o.a. electro-magnetische straling, enz.
 • Mentaal / Emotioneel:

  de hersenen werken op celstofwisselings-processen: stress, enz.

3 manieren om de draaideur weer op gang te brengen:

 1. Met veel mensen tegen de deur aan gaan staan duwen (de orthomoleculaire methode).
 2. Meer stroomkracht c.q. energie op de aandrijvingsmotor zetten (de homeopathische methode)
 3. De lagers van de draaideur smeren, zodat de draaideur weer soepel kan draaien (celzouttherapie)
Methode 1 en 2 hebben een stimulerende en intensivere inwerking, de 3e methode werkt op een mildere manier aan het systeem zelf (activeert, reguleert en ondersteunt het herstellend vermogen). Wel is van belang dat bij het inzetten van de celzouttherapie de celzouten naar originele receptuur ( alleen verwreven, dus niet verdund en geschut) worden gebruikt.
Mineralen zijn voor onze gezondheid van essentieel belang voor een goede handhaving van de zuur/base balans.

Mineralen werken in juiste en nauwkeurige harmonie in het lichaam met elkaar samen.

Symptomen

De gezichtshuid

Het spiegelbeeld van uw gezondheid nu en voor de toekomst.

De grondlegger van de celzouttherapie, Dr. W. H. Schüssler, gaf zijn leerlingen de aanstoot, dat voor de celzouttherapie, het tekort van het gezicht af te lezen moest zijn.

Kurt Hickethier heeft systematisch onderzoek over de gelaatskenmerken van tekorten verricht, welke hij in 1923 publiceerde. Sindsdien heeft deze methode zich in de decennia daarna als haarscherpe (zelf)diagnose bewezen.

Het grote voordeel van de gelaatsdiagnostiek is, dat men onafhankelijk van (on)nauwkeurige of hoeveelheden van verschillende klachten het juiste celzout of celzouten kan kiezen.

Nog een zeer belangrijk voordeel: Voordat de eerste klachten zich voordoen, is het zouttekort reeds in het gezicht te herkennen, in de meeste gevallen reeds zeer lang van te voren. Daardoor kan men met de gelaatsdiagnose het ontstaan van klachten c.q. ziekten voorkomen en de gezondheid behouden.
Veel mensen hebben echter de neiging om opvallende kenmerken van tekorten in het gezicht met crêmes of andere middelen of ingrepen te maskeren of te laten verwijderen.
Een tekort aan een celzout kan door regelmatige inname van het betreffende celzout vaak ongedaan gemaakt worden, evenals de het tekort vergezellende klachten.
Als het tekort voldoende is aangevuld, zal ook het gezichtskenmerk zich verzachten c.q. verdwijnen.
Iedere verandering of omstandigheid ( zowel materieel, energetisch of mentaal), die de stofwisseling belast, beïnvloedt ook de biochemische zouthuishouding. Omdat celzouten essentiële elementen zijn om de stofwisseling te laten functioneren.

De plaatsen in het gezicht waar de tekortkenmerken te zien zijn, zijn de plaatsen waar de reserve voorraad celzouten voor acute noodgevallen zijn opgeslagen. Zijn deze opslagplaatsen uitgeput dan tekent zich dat af als tekort kenmerken.

Algemeen advies bij het door uzelf vaststellen van gezichtskenmerken:

Die kenmerken die U echt opvallen (b.v. wallen onder de ogen, vette huid, rimpelige gezichtshuid, bleekheid, grauwheid, enz.) en U liever kwijt zou zijn, zijn echte tekenen van een tekort van een bepaald celzout.

© Copyright Richard Groeneveld | Algemene voorwaarden | AVG
Webmaster: Bluepoint eCommerce